Ogłoszenia

09
05
Aktualności

UWAGA: ZMIANA TERMINU! Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KLONOWA” w Łodzi zawiadamia, że zgodnie z art. 8³ ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz §72 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień 24 czerwca 2023 r. (sobota) na godz. 12.00 Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „KLONOWA” Posiedzenie Walnego Zgromadzenia odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Łódzkiego Towarzystwa Edukacyjnego (dawne XXX LO) przy ul. Obornickiej 11/13, 91-039 Łódź. Mandaty wydawane będą od godziny 11.00. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości oraz ew. pełnomocnictwa do reprezentowania, co jest niezbędne do otrzymania mandatu. Wzór pełnomocnictwa i wniosek dostępny jest w siedzibie Spółdzielni oraz do pobrania ze strony internetowej: www.smklonowa-lodz.pl. Sprawozdania, protokoły lustracji, listy polustracyjne oraz projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone do wglądu Członków Spółdzielni celem zapoznania się w siedzibie Spółdzielni w godzinach pracy biura oraz dostępne na stronie internetowej w zakładce DOKUMENTY/Walne Zgromadzenie – materiały.

18
05
Aktualności

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KLONOWA” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: regeneracja pionów kanalizacyjnych w budynkach przy ul. Lutomierskiej 121 – kl. II , Klonowej 13 – kl. I oraz Klonowej 15 – kl. I – ogłoszenie oraz SIWZ wraz z załącznikami dostępne poniżej

Czytaj więcej
19
04
Aktualności

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KLONOWA” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: remont wewnętrznych instalacji elektrycznych w piwnicach oraz tablic administracyjnych w zasobach Spółdzielni – ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami oraz zapytanie ofertowe i odpowiedź dostępne poniżej

Czytaj więcej
07
02
Aktualności

Szanowni Państwo, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KLONOWA” zamieszcza informację dotyczącą przyczyn wzrostu stawek ogrzewania lokali mieszkalnych wraz z załącznikami graficznymi

Czytaj więcej
15
04
Aktualności

Szanowni Państwo, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KLONOWA” informuje, że konsultacje z Panią Mecenas prowadzącą obsługę prawną Spółdzielni są możliwe po uprzednim umówieniu się na konkretny termin.

15
09
Aktualności

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KLONOWA” informuje, że na realizację zadania „Odnowa zieleni w SM KLONOWA w Łodzi – nieruchomość nr 250” uzyskał dotację z WFOŚiGW w kwocie do 11 440 zł

Czytaj więcej
04
09
Aktualności

Szanowni Państwo, przedstawiamy odpowiedzi ZWiK dotyczące występującego w budynkach Spółdzielni problemu zalewania piwnic oraz lokali.

Czytaj więcej
27
05
Aktualności

Szanowni Państwo, informujemy, że zgłoszenia dotyczące usterek i spraw bieżących można wysyłać także ze smartfona lub komputera. W tym celu należy założyć konto na portalu smklonowa.imieszkaniec.pl. Mamy nadzieję, że nowe rozwiązanie ułatwi komunikację pomiędzy mieszkańcami a Spółdzielnią.

20
11
Aktualności

Zasady segregacji odpadów.

Czytaj więcej
20
10
Aktualności

SM KLONOWA prosi użytkowników lokali mieszkalnych posiadających wodomierze aby nie dokonywali obecnie legalizacji wodomierzy bez otrzymania wcześniejszego powiadomienia przez Spółdzielnię o takiej konieczności.

Czytaj więcej
31
03
Aktualności

Członkowie Spółdzielni zamierzający prowadzić ze Spółdzielnią korespondencję elektroniczną, winni osobiście złożyć pisemne oświadczenie.

Czytaj więcej