Biuro

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„KLONOWA”
91-041 ŁÓDŹ, UL. LUTOMIERSKA 115 A

tel. 42-612-16-62,  42-612-15-92

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, piątek 9:00 – 14:00
czwartek 11:00 – 17:00
środa – dzień bez przyjęć interesantów
( z wyjątkiem zgłaszania awarii technicznych )

Ważne telefony:

POGOTOWIE SPÓŁDZIELCZE „PRYM”
42-640-41-05 | 42-670-41-06 | 601-88-05-04
POGOTOWIE DŹWIGOWE
982 | 42-674-40-41 | 42-674-87-66 | 42-634-05-05
607-777-036 | 42-203-69-16
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
42-678-35-46
POGOTOWIE GAZOWE
992
ZAKŁAD SIECI CIEPLNEJ
42-675-50-00

Sekretariat, sprawy członkowsko-mieszkaniowe
tel. wew. 21, e-mail: sekretariat@smklonowa-lodz.pl

Dział Techniczny
tel. wew. 22, tel. bezp. 42-612-16-63, henryk.fratczak@smklonowa-lodz.pl

Wodomierze
tel. wew. 24, tel. bezp. 42-612-16-63, w.luczkiewicz@smklonowa-lodz.pl

Administrator – lokale użytkowe oraz dzierżawy
tel. wew. 24, rafal.dudkiewicz@smklonowa-lodz.pl

Administrator – zasoby mieszkalne, zieleń
tel. wew. 22, marzena.durys@smklonowa-lodz.pl

Opłaty eksploatacyjne
tel. wew. 23