31-03-2011

Członkowie Spółdzielni zamierzający prowadzić ze Spółdzielnią korespondencję elektroniczną, winni osobiście złożyć pisemne oświadczenie.