04-09-2020

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na malowanie 8 klatek w budynku przy ul. Lutomierskiej 125 w Łodzi i 2 klatek w budynku przy ul. Obornickiej 4 w Łodzi wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.