06-05-2020

Pismo Urzędu Miasta Łodzi – ochrona terenów zielonych z uwagi na suszę.