05-02-2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KLONOWA” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: wymiana poziomów i zaworów podpionowych instalacji z.w., c.w. i cyrkulacji – ogłoszenie wraz z dodatkowymi wymaganiami, SIWZ i załącznikami dostępne poniżej: