13-03-2020

Szanowni Państwo, informujemy, że ze względu na istniejące zagrożenie koronawirusem COViD-19, prosimy o ograniczenie wizyt w Spółdzielni do niezbędnego minimum. Sprawy prosimy zgłaszać telefonicznie lub mailowo: sekretariat@smklonowa-lodz.pl, sekretariat: 42 612 16 62, dział techniczny: 42 612 16 63. Pozostałe dane kontaktowe na stronie Spółdzielni.