O spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KLONOWA” powstała z inicjatywy mieszkańców osiedla „Żubardź” będącego częścią Spółdzielni Mieszkaniowej „OGNIWO” i funkcjonuje od 3 lutego 1992 roku.

W ciągu tych lat dominującym kierunkiem działań Zarządu Spółdzielni były prace zmierzające do poprawy warunków zamieszkiwania w zasobach Naszej Spółdzielni.

W latach 1995 – 2000 przeprowadzone zostały prace ocieplające ściany szczytowe naszych budynków, a w latach 2003 – 2012 docieplono ściany osłonowe. W latach 2010 – 2011 docieplono również stropodachy. W 2008 roku rozpoczęto wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych i w piwnicach.

W 2009 roku rozpoczęto wymianę oświetlenia klatek schodowych na energooszczędne systemy oświetleniowe wyposażone w czujniki zmierzchowe, czujniki ruchu i żarówki LED.

W 2018 roku zakończono proces kompleksowej modernizacji dźwigów osobowych we wszystkich wieżowcach.

W roku 2016 rozpoczęto wymianę linii zasilających w energię elektryczną na klatkach schodowych z aluminiowej na miedzianą przystosowaną do zasilania poszczególnych mieszkań w prąd trójfazowy. Przy okazji zmieniane są obudowy tych linii i liczników na klatkach schodowych wraz z ich malowaniem.

Walne Zgromadzenie

Protokoły i uchwały

Rada Nadzorcza

Protokoły i uchwały

Zarząd

Protokoły i uchwały