20-06-2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KLONOWA” informuje o uzyskaniu dotacji z WFOŚiGW: